Tytuł artykułu: Wyznaczanie maksymalnego modułu ścinania popiołów składowanych na składowisku mokrym

Autorzy: ŁUKASIK, S., WITOWSKI, M.

Słowa kluczowe: badania polowe SASW, CSWS, badania w aparacie trójosiowego ściskania, moduł ścinania, reakcja sprężysta, elementy piezoelektryczne typu bender elements

Streszczenie: Projektowanie nadpoziomowych składowisk popiołów składowanych w technologii mokrej wymaga oceny stanu bezpieczeństwa składowania (GEO). Wykorzystuje się do tego najczęściej metody elementów skończonych (MES), dla których należy podać parametry geotechniczne oznaczone w zakresie małych odkształceń. W artykule zostały porównane wyniki oznaczenia maksymalnego modułu ścinania uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych i polowych. Parametr ten pochodzi z teorii sprężystości i jest miarą reakcji materiału na obciążenia zewnętrzne w zakresie małych odkształceń (10–6–10–3%). W analizie wyników zakłada się, że zakres małych odkształceń odpowiada reakcji gruntu na przyłożone obciążenia zewnętrzne. W artykule przedstawiono zależności maksymalnego modułu ścinania w stosunku do naprężenia efektywnego oraz wskaźnika porowatości uzyskane na podstawie badań w komorze trójosiowej z zamontowanymi elementami piezoelektrycznymi typu bender. Do określenia Gmax in situ wykorzystano metody SASW/CSWS pozwalające zmierzyć prędkości fal akustycznych generowanych z powierzchni terenu. Wieloletnie doświadczenia autorów dowodzą, że ustalanie parametrów sztywności ośrodka w zakresie małych odkształceń ma podstawowe znaczenie dla oceny zachowania się podłoża pod wpływem zmiany naprężeń. Popioły namywane w postaci suspensji po związaniu charakteryzują się dużą wytrzymałością na ścinanie, a wyniki badań sztywności w zakresie małych odkształceń powinny stanowić podstawę ustalania parametrów do obliczeń nośności i stateczności metodami numerycznymi.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.19

Cytowanie w stylu APA: Łukasik, S. & Witowski, M. (2018). Wyznaczanie maksymalnego modułu ścinania popiołów składowanych na składowisku mokrym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 199-206. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.19

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Łukasik & Witowski, 2018), następne powołania: (Łukasik & Witowski, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Łukasik, Stanisław, Marcin Witowski. "Wyznaczanie maksymalnego modułu ścinania popiołów składowanych na składowisku mokrym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 199-206. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.19.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Łukasik, & Witowski 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art10pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back